Miljöpartiet (blomst)

Annonse


De grønne redder Telianor

Miljöpartiet (blomst)

Folkpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna og Centern aksepterer ikke regjeringens forslag til fusjonsavtale mellom Telia og Telenor – slik avtalen nå ligger i bordet.

Om også Miljöpartiet hadde stilt seg på de borgerlige partienes side, ville regjeringens forslag falt, og hele fusjonen mellom Telia og Telenor ville ikke kunne gjennomføres uten reforhandlinger av avtalen.

MP støtter
Sent tirsdag ble det klart at Miljöpartiet, som stod på vippen, vil gi sin støtte til regjeringen og sikrer mermed flertall for avtalen, sammen med Vänsterpartiet.

Annonse


Nå kan næringsminister Björn Rosengren presentere et knapt svensk JA til en fusjonsavtale, som har møtt både politisk og ikke minst kulturell motbør.

Politisk strid
Sist fredag ble den svenske regjeringens proposisjon om fusjonen mellom Telia og Telenor lagt frem for riksdagen, og det ble med en gang klart at det ville bli strid om avtalen.

Moderaterna, som i utgangspunktet var positive til en sammenslåing, vil nå si nei til at den statlige kontrollen over det fusjonerte selskapet skal beholdes i 16 år.

– Jeg kan aldri akseptere at både den norske og svenske regjeringen skal ha en avgjørende innflytelse over selskapet i så lang tid, sier Moderaternas riksdagsrepresentant, Per Westerberg, til Sveriges Television.

Dårlig avtale
– Vi sier nå nei til hele sammenslåingen, sier Folkpartiets næringspolitiske talskvinne, Eva Flyberg.

– Et fortsatt statlig eierskap i 16 år er ikke noen god løsning for et selskap som skal fungere på det internasjonale markedet, sier Flyberg.

Også Kristdemokraternas representant i Riksdagens næringskommite, Göran Hägglund, mener at det er uakseptabelt å binde et statlig eierskap i så lang tid. Fra Centern blir det også fremholdt at de to statene ikke bør ha eierskap i så mange år, selv om det har tvil om at dette partiet egentlig ville gå mot en fusjon.

Akseptert
– Vårt utgangspunkt har vært en aksept av fusjonen mellom Telia og Telenor. Miljöpartiet har deltatt i et budsjettsamarbeid med Socialdemokraterna hvor fusjonen har vært en del av dette budsjettet.

– I kveld har vi diskutert den endelige proposisjonen og kommet til at vi ønsker en mer forsiktig fremdrift enn det de borgerlige partiene vil ha. Derfor mener vi statlig majoritetseierskap over tid er en veloverveid politikk som vi tror selskapet er best tjent med, sier Ingjerd Saarinen til ITavisen. Saarinen er næringspolitisk talsperson for Miljöpartiet.

– Har dere følt et press fra regjeringen i dette spørsmålet?

– Jeg tror nok at et annet standpunkt enn det vi nå har tatt ville bli møtt med skuffelse fra regjeringshold, men vår avgjørelse er helt i tråd med den politikken vi ønsker å fremme, sier Saarinen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse