Annonse


Samarbeide om IT-Fornebu?

Universitetet i Oslo har tidligere valgt å prioritere sin egen forskningspark i Gaustadbekkdalen i Oslo. NTNU har meldt skepsis til en for stor utbygging på Fornebu, og forskningsmiljøet på Kjeller ved Lillestrøm har også kommet med sine advarsler.

Dårlig kultur
Norsk Investorforum planlegger nå møter i samarbeide med det fylkeskommunale næringslivssekretariatet i Oslo og Akershus. Blant annet vil en se på muligheter for å finansiere gode ideer.

­ Frykten dominerer. Vi har ikke den nødvendige entreprenørkulturen vi trenger i universitetsmiljøene, sier prosjektleder Knut Halvorsen til Teknisk Ukeblad.

Må styrke landet
Denne uka skal partene møtes for å diskutere hvordan kapital skal nå fram til mennesker med ideer så tidlig som mulig.

Annonse


­ Vi skal diskutere en felles plattform for videre samarbeid. Vi hører fra fagmiljøene rundt i landet at de er redde for å bli utkonkurrert. Dette tiltaket er ett av mange som må til for å styrke landets evne til å skape nye bedrifter, sier Per Morten Vigtel i Norsk Investorforum til Dagsavisen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse