Annonse


Motbør for IT-Fornebu

Universitetsrådet anbefaler at IT-Fornebu organiseres som et aksjeselskap der dagens utdanningsinstitusjoner blir eiere og at virksomheten ved senteret blir avgrenset til forskning og utdanning til høyere grader som hovedfag og doktorgrad i IT, melder Dagsavisen.

Nyttig hjelpemiddel
Den samme bekymringen har kommet til uttrykk tidligere. Det fryktes at en nytt IT-senter vil svekke dagens ressurser. Men det sies også at IT-Fornebu kan spille en rolle innenfor videre- og etterutdanning.

­ Etablering av elektroniske klasserom og nettverksforbindelser vil være nyttige tekniske hjelpemidler, men disse kan ikke erstatte fagmiljøene ved våre universiteter og høgskoler, skriver generalsekretær Per Nyborg i Det norske universitetsråd.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse