Annonse


150 må gå i Ericsson?

I en pressemelding håper ledelsen i Ericsson Norge at nedbemanningen i Norge i størst mulig grad kan dekkes gjennom naturlig avgang, førtidspensjonering, omplasseringer og outsourcing.

Vurderer nedtrapping
– Utviklingen i vår bransje er meget hurtig og det krever mye av oss, hva gjelder omstillingsevne, fleksibilitet og kostnadseffektivitet. Vi gjennomgår derfor hele organisasjonen for å se hvor vi kan trekke ut synergier, og hvilke områder vi vil trappe ned på, sier adm. direktør Tor Frydenberg.

Årsaken til den planlagte omstillingen er først og fremst den skjerpede konkurransesituasjonen der marginene blir stadig mindre og der det stilles krav til større fokus på utvalgte kjerneområder. Samtidig krever ny teknologi færre ressurser og i noen grad en annen kompetanse.

Posisjon i Norge
Gjennom å fokusere på bedriftens lønnsomhet og strategiske kjerneområder ønsker Ericsson Norge å sikre sin konkurransekraft også i fremtiden. Dette er i tråd med Ericsson konsernets tidligere signaler om å omstille på verdensbasis.

– Vi har hele tiden vurdert at Ericsson i Norge har gode forutsetninger for å lykkes i fremtidens marked, blant annet i kraft av vår unike posisjon i et avansert norsk marked, sier Frydenberg.

Utsatte stillinger
Ericssons om lag 1.100 norske ansatte fordelt på virksomheter på Sørlandet og i Asker. Selskapet driver primært med salg og markedsføring mot det norske markedet, og utvikling og leveranser for Ericsson internasjonalt.

I tillegg kommer bedriftene som leverer produkter og løsninger til Forsvaret- som er Kongsberg-Ericsson og Ericsson Radar AS. Disse to selskapene vil ikke bli berørt av omstillingsprosessen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse