Annonse


E-handel– en fare?

Det skal være opp til individet selv å bestemme hvem det vil dele sine hemmeligheter med. Dette er ett av premissene Datatilsynets arbeid er tuftet på.

Trussel mot personvernet
Men i en verden hvor elektronisk handel griper om seg blir individets rett til kontroll over eget liv og egen tilværelse vanskeligere og vanskeligere å overholde.

– Netthandel blir en trussel mot personvernet. Handler man via Internett, legger man igjen elektroniske spor etter seg over alt, sier juridisk rådgiver Therese Fevang i Datatilsynet.

Vær oppmerksom
I den forbindelse understreker hun at man bør være oppmerksom på at det lovverket som gjelder er det som eksisterer i landet hvor selgerens webside ligger.

Annonse


EU har etter hvert harmonisert sin lovgivning med hensyn til klare regler om personvern, men i USA finnes det verken lovverk eller tilsynsmyndighet.

Kan misbrukes
I EU/EØS handler man forholdsvis trygt, men i USA risikerer den handlende at opplysningene vedkommende gir fra seg blir handelsvare.

Personlige opplysninger selges til firmaer som kan bruke eller misbruke opplysninger om hver enkelt for egen vinnings skyld, uten å ta hensyn til privatlivets fred og uten å risikere straffeforfølgelse.

Rettsløs
Det kan være smart å vite hva man gjør. Det er fort gjort å gjøre noe dumt. Som å bestille ting fra en amerikansk pornoside, for eksempel.

Dersom menneskene bak dette tilbudet senere misbruker opplysningene vedkommende har gitt, vil det ikke være mulig å benytte norske lover i en eventuell rettssak mot den amerikanske pornosiden. I slike tilfeller er den handlende nærmest rettsløs.

Annen strategi
For øvrig går mye av Datatilsynets strategi ut på å sørge for at konsesjonsreglene for dataregistrering av personopplysninger overholdes.

– Standard kunderegister krever ingen konsesjon. Det vil si at det er tillatt å lagre navn og adresse, samt de opplysningene registerhaver trenger for å oppfylle kontrakten med kunden. Altså at kunden får de varene han eller hun har bestilt. Dersom man ønsker å lagre opplysninger utover dette skal man i som en hovedregel søke Datatilsynet om konsesjon, fortsetter Fevang.

Hemmer e-handel
Fevang forteller at hver gang det opprettes et nytt register skal dette rapporteres inn til Datatilsynet slik at man får anledning til å avgjøre om registerhaver må søke om konsesjon.

Therese Fevang innrømmer at dette kan virke hemmende på utviklingen av elektronisk handel. Hun innrømmer også at USA kan få et forsprang på dette området fordi landet ikke har reguleringer slik vi har i Europa.

Spørsmålet vi imidlertid må stille oss er hvem skal ha rett til å kontrollere våre liv, og er det individets rettigheter eller næringslivets interesser som skal være rettesnor i samfunnsutviklingen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse