Annonse


Webfusjon for fremtiden

Sammenslåingen skal sikre en viss størrelse og fortsatt vekst, noe som blir viktigere faktorer for å lykkes i fremtidens internettbransje, hevder Jonas Birgersson, leder for det nye selskapet.

Børsnoteres
I en pressemelding heter det at det er planlagt en børsnotering av det nye selskapet i løpet av 1999.

– Sammenslåingen vil sikre våre kunder at vi kan takle levering av løsninger som er både kompliserte og kostnadseffektive, sier Birgersson.

Også i Norge
De to selskapene hadde en samlet omsetning på nærmere 144 millioner kroner i 1998.

Annonse


Styreformannen i det nye selskapet blir Carl Wilhelm Ros, som også er nestleder i Ericsson.

Netsolutions har tidligere inngått en avtale med norske New Media Science.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse