Deskill

Annonse


Våpenhvile i lisenskrangel

Deskill

Kommunenes Sentralforbund og Business Software Alliance begrenser konfliktene om ulovlig installerte dataprogram i norske kommuner.

BSA, som representerer produsentene av programvare, gir norske kommuner og fylkeskommuner et midlertidig amnesti når det gjelder programvarelisenser.

Kritikk mot BSA
Tidligere har BSA høstet kritikk for sin måte å takle piratkopiering på.

Annonse


Nylig fikk BSA medhold i at Kongsberg kommune uaktsom hadde brutt åndsverkloven. BSA er kritisert for anmeldelse og pengekrav som Kongsberg kommune møtte da de ville ordne opp i rotet.

Får hjelp
Nå skal kommuner og fylkeskommuner få frihet til å oppgi hvor mange lisenser de har, uten å bli straffet, melder Aftenposten

Kommuner skal få hjelp til å få oversikt over programvarelisenser. Kommunene får deretter seks måneder på seg til å rette opp forholdene.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse