Hermansen (smiler)ny

Annonse


Telenor ikke redd for plassen

Hermansen (smiler)ny

Det er en diskusjon som kan bli vanskelig. Spesielt kan striden stå om avdelingene som skal lede utviklingen når det gjelder Internett og mobiltelefoni.

Annerledes debatt
– Jeg frykter ikke denne debatten, men jeg hadde gjerne sett at den hadde blitt mer ”både og”, enn dagens debatt, som er mer ”enten – eller”, sier Hermansen.

– Realiteten er at vi ikke har tatt noe standpunkt når det gjelder lokalisering, og noen av spørsmålene vil bli mer krevende enn andre. Jeg kan heller ikke utelukke at enkelte avdelinger kan bli delte, at for eksempel den tekniske avdelingen blir liggende i Sverige, mens for eksempel markedsavdelingen blir liggende i Norge, sier han.

Annonse


Råd om telepolitikk
Tormod Hermansen var tilstede på Arbeiderpartiets samråd om telepolitikken på Stortinget mandag. Der ble det diskutert hva fusjonen gjør for den politiske målsettingen om like teletilbud i Norge, og om hvilke virkemidler en skulle bruke.

Representanter for telebransjen, utdanningssektoren og politiske representanter var tilstede.

Nye allianser
– Lokaliseringsavtalen er ingen ”beauty-contest. Vi skal finne frem til det beste utgangspunktet for den beste fordelingen av aktiviteter, sa Hermansen, og mente at i den sammenhengen ville det bli nødvendig å bygge en rekke mindre allianser.

På grunn av dette fryktet han heller ikke uenigheter med de ansatte.

Til Frankfurt?
Telenors visekonsernsjef Johan Fredrik Baksaas mente debatten ikke gikk langt nok. Med et fusjonert selskaps visjon om å være en stor spiller på det nordeuropeiske markedet var det andre størrelser som gjaldt.

– Kanskje vil et naturlig hovedkvarter for en avdeling ligge i Frankfurt, og ikke i Norge eller Sverige, sier Baksaas.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse