Annonse


Fornebu splitter Norge

Utvalget som utarbeidet innstillingen ble ledet av rektor Emil Spjøtvoll ved NTNU.

Universitetet i Oslo vil utvikle forskningsparken i Gaustadbekkdalen. NTNU har advart mot et IT-Fornebu som kan tappe distriktene for ressurser.

Sterk motvilje
– Innstillingen fra Sponheim bærer preg av en sterk motvilje mot satsing på IT-området i Oslo-regionen, sier rektor Steinar Stjernø ved Høgskolen i Oslo. Han mener at en sivilingeniørutdanning kan legges til Fornebu.

– Både Spjøtvoll-utvalget og næringsministeren legger opp til en småskåren løsning der verken størrelsen på arealene eller antallet studieplasser er i samsvar med behovet for arbeidskraft i IT-bransjen, mener Stjernø.

Annonse


Mot Stortinget
Innstillingen går inn for at senteret avgrenses til 270 000 kvadratmeter. Av dette skal 10.000 kvadratmeter settes av til forskning og utdanning.

Stjernø mener at Stortinget må gripe inn. Sentrale representanter i Høyre og Ap mener innstillingen går på tvers av Stortingets forutsetninger.

Lave ambisjoner
Handelshøyskolen BI mener også ambisjonsnivået for det nye IT-senteret er for lavt.

Rektor Torgeir Rever uttrykker overfor det kommersielle telegrambyrået Newswire misnøye med at innstillingen vil begrense forsknings- og utdanningsaktiviteten på Fornebu til kun å gjelde doktorgradsstudier og hovedfagsoppgaver.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse