mobildame

Annonse


Mobil og helse vurderes

mobildame

Helseminiser Tessa Jowell sier til BBC at myndighetene vil sette ned et utvalg med eksperter, som skal vurdere ulike og motstridende rapporter om mobiltelefoner og helsefare.

– Det er ikke fastslått at det er noen helserisiko, men muligheten for at det kan være det bekymrer, sier Jowell.

Mobilen varmer
Forskere ved Bristol University og Bristol Royal Infirmary fastslår at mobiltelefoner har innvirkning på hjernens funksjoner. Bruk av mobiltelefoner ga fire prosent raskere reaksjon. Dette kan skyldes oppvarming av hjernen.

Annonse


Flere tidligere undersøkelser har pekt på mulige helsefarer ved bruk av mobil. En del av rapportene mener at korttidshukommelsen kan bli svekket.

Flere proteiner
I den ferske undersøkelsen fra Bristol ble det ikke funnet noen indikasjon på svekkelse av hukommelsen. Den eneste viktige forskjellen var raskere reaksjonstid på spørsmål av type ja eller nei.

Dette mente forskerne enten skyldes oppheting av hjernen, eller økte produksjon av proteiner. Forklaringen er altså at enten førte varmen til økt gjennomstrømming av blod, eller at kroppens forsvarsmekanisme produserte proteiner som ellers blir laget ved skader.

Verre for barn
Forsøket i Bristol ble ledet av dr Alan Preece.

Preece sier at påvirkningene behøver ikke å være verken skadelige eller permanente, men ønsker fortsatt forskning for å studere effektene nærmere. Men han advarte mulighetene for at barn kunne bli skadet av stråling var større enn for voksne.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse