Annonse


Internett blir farlig

– Bakgrunnen for dette vil være nyere og mye raskere tilgang til nettet etter hvert som overføringsteknologier utvikler seg, sier Vint Cerf, som har tittelen senior visepresident for Internett-arkitektur og -teknologi i MCI WorldCom.

Nettarkitekter
Cerf blir sammen med Doug Van Houweling regnet som arkitektene bak Internett, skriver nettavisen Techweb. Houweling er president og styreformann for University Corporation for Advanced Internet Development (UCAID).

– Verdensomspennende konflikter og myndighetenes lyst på skatter og avgifter vil få stor innvirkning på hva som skjer de neste årene, sa Cerf på en pressekonferanse torsdag. Da ble programmet presentert for den niende årlig Internet Society konferansen, som vil bli holdt mellom 22. og 25. juni i San Jose i California i USA. Cerf er også styreformann i Internet Society.

Den årlige konferansen regnes som svært viktig når det gjelder utviklingen av Internett.

Annonse


30.000 avgifter
– Det er mer en 30.000 myndigheter i USA alene som har mulighetene for å ilegge skatter og avgifter. Forsøk å forestille dere hva som vil skje dersom alle disse ville legge en ekstra avgift på salget av en bok fra Amazon, sa Cerf under pressekonferansen.

Amazon er den mest kjente bokhandelen på nettet, og har vært modell for flere bedrifter.

Trenger lovverk
Cerf hevder at en tiendedel av verdenshandelen i år 2003 vil bli formidlet over Internett, og at et internasjonalt lovverk om elektronisk handel var nødvendig.

Etter hvert som ny teknologi utvikler seg vil en også en få mer utveksling av medisinsk ekspertise på Internett, lovet Cerf. Han mente også at utviklingen av teknologien førte til ulemper. Blant annet trodde han at det ville bli mer terror og forstyrrelser mot bedriftsmarkedet. Dette mener Cerf vil i første rekke ramme små og mellomstore bedrifter. De store vil ha råd til å installere beskyttelse.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse