2000-klokke.gif

Annonse


Forsvaret simulerer år 2000

2000-klokke.gif

– Dette vil være fullskalaforsøk som vil gi oss verdifull informasjon om anleggene. Testene kjøres i nært samarbeid med leverandørene, sier senioringeniør Arne Evensen i Forsvarets bygningstjeneste.

Utsatte systemer
Forsvaret har utallige datasystemer innen eiendom, bygg og anlegg som vil skape problemer ved overgangen til år 2000.

Systemer til brannvarsling, oppvarming, tyverisikring, adgangskontroll og sentraldrift er utsatte, melder Forsvarets Forum.

Annonse


Treg rapportering
Det er Forsvarets lokale forvaltningsmyndigheter som har ansvar for å rapportere om installasjoner som kan få problemer med overgangen til tusenårsskiftet.

Ved årsskiftet hadde bare vel halvparten av de lokale forvaltningsmyndighetene gitt tilbakemelding til Forsvarets bygningstjeneste. Mange av rapportene skal også ha vært svært mangelfulle.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse