Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Forsvaret kjøper video

TELEGRAM: Like over nyttår stoppet informatikkstaben i Forsvarets Overkommando (FO) innkjøp av videoutstyr i alle avdelinger. Nå er det igjen gitt klarsignal.

Videokonferanse

– Vi har funnet en standard som best tilfredsstiller Forsvarets behov. Dermed kan de enkelte avdelingene kjøpe utstyr som er tilpasset denne, sier Jan Gunnar Jakobsen ved informatikkstaben til Forsvarets Forum.

Sparer store reiseutgifter
Forsvaret har sett store innsparingsmuligheter ved å benytte videokonferanseutstyr som også vil bli benyttet til fjernundervisning.

Flere avdelinger hadde allerede tatt i bruk utstyr for videokonferanser da FO stoppet alle innkjøp. Forsvaret regner med at allerede innkjøpt utstyr vil kunne tilpasses den standarden som er valgt.