Annonse


Fremgang for Internett

Det kan med andre ord se ut som om det var feilmarginene som ga utslag i februar, men det er likevel enkelte klare tendenser å spore i den nye målingen fra Norsk Gallup.

Aldri høyere
En av de viktigste endringene instituttet kan melde om er at 523.000 husstander hadde Internett-tilgang i mars. Dette er det høyeste tallet som noensinne er målt. Denne økningen ligger imidlertid innenfor feilmarginene og resultatet kan derfor skyldes tilfeldigheter.

Antallet månedlige brukere er også det høyeste noensinne: 1.248.000.

Lavt daglig bruk
På den annen side ligger andelen daglige brukere fremdeles lavt. 361.000 mennesker koblet seg opp daglig i mars, og dette utgjør 21 prosent av brukerne. Dette er en økning fra februar, men ligger langt unna toppen på 29 prosent fra mars året før.

Annonse


Totalt har 1.682.000 mennesker fra 13 år og oppover tilgang til Internett. Det er tilgangen hjemme og på jobb som har økt, mens tilgangen i skolene har falt.

Kvinner og menn
Antallet kvinner som bruker Internett holder seg stabilt rundt 25 prosent. Prosentandelen kvinnelige brukere har variert fra 23 til 26 prosent mellom oktober 98 og frem til mars i år. I januar lå kvinnenes prosentandel på 26 prosent.

Det har derimot vært en økning fra 40 til 43 prosent blant mannlige brukere.

Flere unge
Dessuten øker Internett-bruken blant aldersgruppene 13 – 19 år og 40 – 59 år. I førstnevnte gruppe øker bruken fra 65 til 57 prosent, i sistnevnte fra 27 til 33.

Internett-bruken blant de med lavest utdannelse, altså kun grunnskolen, holder seg stabilt på så vidt over 20 prosent, mens man registrerer en svak økning blant folk med videregående skole og folk med høy utdanning.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse