Dørum1/12

Annonse


Sense saksøker Samferdsel

Dørum1/12

Selv om konkursboet til Sense har mange kreditorkrav, inneholder boet også potensielle inntekter fra erstatningssøksmål.

7 dager for sent
Flere teleaktører, blant annet Sense, har klaget over den uheldige sammenblandingen av statens rolle som eier og regulator.

EFTA sitt Overvåkningsorgan(ESA) sendte den 24. mars et notat til norske myndigheter med spørsmål om uavhengigheten til Samferdselsdepartementet som øverste regulerende organ for visse forhold innen telesektoren, og samtidig som eier av Telenor. Dette skjedde bare en uke etter at styreformann Trygve Tamburstuen ble tvunget til å begjære selskapet konkurs.

Annonse


Dørum drepte
Odd Einar Dørum, daværende samferdselsminister, valgte i fjor å overprøve Post- og teletilsynets kjennelse om å gi Sense tilgang til Telenors mobilnett. Dette kostet Sense dyrebar tid, og skremte investorene av banen. Uten ny kapital for å holde selskapet i live inntil de kunne få tilgang til nettet gikk selskapet mot sultedøden.

Selv fire måneder etter at Samferdselsdepartementet valgte å gi Telenor oppsettende virkning har ikke departementet klart å fatte en beslutning vedrørende virtuelle aktører. Ikke rart at investorer skygger banen i et land med så tilfeldige rammebetingelser.

Lønn i himmelen ?
Selv om protestene fra alternative teleaktører endelig ble hørt kom ikke hjelpen tidsnok til å realisere Trygve Tamburstuens virtuelle teleselskap.

– Det er gledelig at ESA endelig reagerer, men jeg skulle selvfølgelig ha sett at det kom tidligere, sier Tamburstuen til ITavisen.

Tamburstuen bekrefter at søksmål er en aktuell problemstilling, men henviser spørsmål om detaljer til bobestyrer Jo Rodin i Arthur Andersen.

Rodin bekrefter overfor ITavisen at boet vurderer søksmål mot flere parter (samferdsel og Spal group red.anm), men vil ikke utdype dette spørsmålet nærmere.Etter det ITavisen erfarer er et søksmål fra konkursboet svært sannsynlig.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse