Annonse


Fransk usikkerhet i Norge

ElTele Øst har fått utvidet egenkapitalen med 56 millioner kroner i en emisjon med de to eierene Oslo Energi Holding a.s. og France Telecom. Etter emisjonen eier France Telecom omlag 35 prosent av selskapet.

God timing
– Vi hadde nok håpet at France Telecom skulle ta et kraftigere initiativ enn de til nå har signalisert på nordisk basis. Det er deres muligheter og posisjon i Sverige som er utfordringen. Vi har nå fått solid driftskapital, men vi ser selvsagt at med Telia-Telenor-fusjonen så godt som i boks er også timingen riktig for andre som vil posisjonere seg på det nordiske markedet, sier adm. dir. Per Morten Torvildsen til ITavisen skjærtorsdag.

Usikre?
Samtidig har France Telecom frasagt seg retten til å benytte seg av de to opsjonene de hadde gjeldende fram til 30. juni i år. Denne opsjonen ga dem rett til å kjøpe seg opp i majoritetsposisjon i ElTele Øst, og også til å fusjonere selskapet med andre passende selskaper.

Det hersker med andre ord en god del usikkerhet omkring France Telecoms satsing i Skandinavia på lang sikt. Denne nølingen kan etter det ITavisen erfarer bane veien for Ameritech i hele ElTele-systemet – dersom de skulle ønske det.

Annonse


Kjøper ikke Telia Norge
– Du har tidligere sagt at dersom Telia Norge blir til salgs kan det være interessant for ElTele. Men de 56 millionene du nå har fått holder ikke i den sammenheng…?

– Nei, de skal sikre vår organiske vekst. Jeg er imidlertid ikke i tvil om at både Oslo Energi Holding og France Telecom har finansielle muskler nok til å kjøpe Telia Norge dersom det skulle bli mulig og ønskelig, sier Torvildsen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse