WordPerfect 8

Annonse


“Perfect” allianse for Corel

WordPerfect 8

Sent tirsdag kveld meldte Corel at PC Chips Group var deres nye partner.

PC Chips Group er verdens største produsent av hovedkort for PC-produksjon i egne og andres fabrikker i 30 land. PC-ene selges under navnene 3D Micro, ECS, EPS, Astral, PC Wave, PC Ware, PC Max, PC Chips, Protac og Asia Gate.

Større enn…
PC Chips Group leverte 15 millioner hovedkort i 1998, i tillegg til andre PC-komponenter.

Annonse


Ifølge International Data Corp (IDC) sto de for større leveranser enn PC-produsentene Compaq (13 millioner), IBM (8 millioner), Dell (7 millioner) og Hewlett Packard (6 millioner).

18 millioner hovedkort
I år regner PC Chips Group med å levere 18 millioner hovedkort. Alle blir nå levert sammen med den komplette WordPerfect Suite 8.

Samlepakken er oversatt til finsk og svensk, men foreløpig ikke til norsk. Corel har imidlertid en norsk nettside (www.corel.com/international/Norway/) og byr også på norsk kundestøtte.