Annonse


ISP ansvarlig for innhold

Dersom det britiske selskapet taper saken kan det få store konsekvenser for alle selskap som leverer tjenester på Internett. Et sentralt spørsmål er hvilket lands lovgivning det er som skal gjelde – loven i landet der tjenesten er tilgjengelig, eller loven der meldingen er postet?

Æreskrenkelse
Saken startet da det britiske selskapet Demon Internett ble bedt av en Laurence Godfrey om å fjerne en melding i en nyhetsgruppe. Han mente den inneholdt en ærekrenkelse av ham selv.

Men Demon Internet nektet. Selskapet hevder i likhet med en rekke andre selskap at de kun formidler elektroniske signaler. Å endre på meldinger ville være å ta på seg et redaksjonelt ansvar.

Det har tidligere vært saker i USA der nettleverandører er utsatt for erstatningssøksmål etter å ha fjernet injurierende og pornografisk materiale fra sine nyhetsgrupper. Nettopp ved å fjerne “søppel” har de gjort seg ansvarlig for alt innholdet, har vært holdningen fra de amerikanske erstatningsadvokatene.

Annonse


Kontroll av 30.000
Godfrey gikk til sak. I en avgjørelse som er tatt før selve saken kommer opp for retten går det fram at britisk høyesterett mener nettleverandøren står ansvarlig for innholdet, melder nettavisen Total Telecom.

Selskapet Demon Internett varsler at de vil anke avgjørelsen. Ifølge en talsmann for advokatene for selskapet er det omlag 30.000 nyhetsgrupper på Internett. Men mens en nettside ligger lokalisert på et bestemt selskaps server, så ligger meldingene på nyhetsgrupper spredd over hele verden.

Liker å saksøke?
En talskvinne for Demon kunne ikke bekrefte om saken som Godfrey har reist mot selskapet er beslektet med en annen som Godfrey vant tidligere i år.

En kanadisk student sendte mange hatbrev til Godfrey, etter at han uttalte seg kritisk om kanadisk nasjonalitet. Godfrey skal også ha reist ti injuriesaker i USA, Canada og Australia.