Annonse


De norske Telianor-lederne

Fredrik Baksaas blir ansvarlig for å koordinere hele den norske virksomheten. Tor Halvorsen skal lede bedriftssatsingen i Norge – som nå. Han vil rapportere til svenske Kenneth Karlberg.

Mobilsjef
Stig Herbern blir Norden-sjef for mobilområdet. Han rapporterer til Arve Johansen, som har det overordnete ansvar i konsernledelsen.

Mobil blir altså nesten helnorsk ledet, men Lars Persson får ansvaret for mobilvirksomheten utenom Norden.

Nett og integrasjon
Jan Edvard Thygesen skal som nå lede nett i Norge under Marianne Nivert i konsernledelsen.

Viseadm. dir. i Telenor Bedrift Erik Johannessen vil lede området systemintegrasjon i Norge og rapportere til Åsa Sundberg, som leder hele området.

Norske stabsledere
Økonomidirektør blir Bjørn Brenna. Jussdirektør blir Elisabeth Heien Berg. Direktør for strategi og konsernutvkling blir Ingvald Fergestad.

Teknologidirektør blir Ole Petter Håkonsen.

Direktør for strategisk konsernutvikling blir Bjørn Formo. Han får spesialansvar for synergi og integrasjon og vil altså forlate Telia Norge uansett hva som skjer med selskapet.

Ulf Henrik Torgersen får ansvaret for satsingen i Russland og Ukraina og Bjørn Kopperud for markedsansvaret for Vest-Europa.

Petter Pay som nærmer seg 60 vil arbeide med spesielle prosjekter.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse