Intel Inside (grønn mann)

Annonse


Billige råd for Pentium III

Intel Inside (grønn mann)

Intel bruker nærmere 2,5 milliarder kroner på å markedsføre den nye PIII-brikken som ble lansert for en måned siden. Nå vil prosessorprodusenten sikre seg fornøyde kunder.

Den nye nettsiden WebOutfitter inneholder nedlastbare programverktøy, og råd om hvordan du kan få maksimalt utbytte av den nye prosessoren.

Tredimensjonale nettsider
Pentium III med SIMD-instruksjoner forbedrer PC-ens multimediaytelse, og WebOutfitter demonstrerer hvordan nettsidene til CNN og Excite utnytter den nye teknologien.

Annonse




Excite er for eksempel i ferd med å lansere tredimensjonal navigasjon og søk på Internett.

Tilleggsprogrammer
WebOutfitter sjekker om du virkelig har en PC med Pentium III, før det tilbyr de tilleggsprogrammene som trengs for å kunne få fullt utbytte av de nye nettstedene.

Hvis du nøyer deg med din Pentium MMX, Celeron eller Pentium II, kan det lønne seg å besøke Intel Owners Club, som også inneholder diverse råd og tips.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse