Arne Joramo

Annonse


Utsetter kontor-strid

Arne JoramoDermed blir det opp til den kommende konsernsjefen, Tormod Hermansen, og han ledere å bestemme hvor de omstridte forretningsområdene for mobil og Internett skal ligge.

Samtidig kan den norske samferdselsministeren bli møtt med kritikk fra det norske politiske miljøet.

Politisk feighet?
Mange vil betegne lokaliseringsutsettelsen som en politiske ansvarsfraskrivelse. Det vil etter det ITavisen erfarer bli vanskelig å argumentere mot at lokalisering av mobilområdet ikke er industripolitikk.

Da nettopp mobillokaliseringen kan få sterke ringvirkninger som motor for industriell virksomhet i det landet det vil ligge.

Benekter
Samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll bedyret full tillit til at det nye styret vil finne en fornuftig plassering av mobilvirksomheten. Han benektet på det sterkeste at dette er for å slippe unna politisk uenighet mellom Vserige og Norge.

Både Fjærvoll og Rosengren bekrefter at det har vært tunge diskusjoner om lokaliseringen av mobilområdet.

Derimot er det klart at hovedkontoret skal ligge i Sverige, slik det var fastsatt i den første intensjonsavtalen som ble undertegnet 20. Januar i år.