Hermansen (glad)

Annonse


Norge vinner mobiltelefoni

Hermansen (glad)

Ifølge en av de svenske fagforeningsrepresentantene, Ronny Käck, er mobiltelefoni og Internett de to siste stridsspørsmålene i forhandlingene mellom Telenor og Telia.

I følge svenske kilder er det mest sannsynlig at mobilområdet havner i Norge, mens Internett-området havner i Sverige, melder Dagens Industri.

Flere alternativer
Men her er flere modeller innenfor disse alternativene mulige. Det har vært nevnt av kilder at ledelsen av et forretningsområdet kan ligge i et annet land enn der hovedaktiviteten utføres fra.

Annonse


Det kan bety at Telenor Mobils sjef i Norge, Stig Herbern, kan bli sittende og styre skuta fra Norge. Men mye tyder på at Herbern også kan være på vei inn i den sentrale konsernledelsen rundt Tormod Hermansen.

Det åpner i så fall for at svenskenes mobilsjef, Kenneth Karlberg, kan bli nordisk sjef for mobilvirksomheten – selv om den har sine hovedaktiviteter i Norge.

Det regnes som sikkert at det fusjonerte konsernets internasjonale virksomheter skal ledes fra Norge. Men det er foreløpig usikkert om forretningsområdet satellitt vil følge med den internasjonale virksomheten.

Forsinket
Opprinnelig skulle fusjonsavtalen være klar åtte uker at man bekjentgjorde planene 20. januar i år. Nå er forhandlingene snart to uker på overtid. Både svenske og norske myndigheter har uttrykt ønske om å bli ferdige før påskeferien.

Men partene har etter hvert blitt meget forsiktige med å tidfeste progresjonene i fusjonshandlingene.