Erica (ericsson-pris)

Annonse


Ericsson vil forbedre verden

Erica (ericsson-pris)

Erica-prisen er på 250 000 dollar eller nær 2 millioner kroner. Hensikten er å hjelpe ideelle organisasjoner til å ta i bruk ny teknologi og lykkes i å nå ut med sine budskap.

Forum for samarbeid
Et annet formål med Erica er å skape et forum for samarbeid mellom ideelle organisasjoner og den delen av næringslivet som utvikler teknologien.

31. mars i år går søknadsfristen for Erica-prisen ut. Finalistene presenteres 26. april og vinnerne blir bekjentgjort 3. juni.

Annonse


Seminarer på Internett
Men før det ønsker Ericsson å skape aktivitet rundt Erica-prisen og øke bevisstheten om hvilke muligheter det ”virtuelle” samfunnet gir for å skape en bedre verden. Dette gjør Ericsson gjennom en serie åpne seminarer på Internett.

Seminarene går fra 29 mars til 23 april og programmet finnes i sin helhet på www.ericsson.se/erica. Blant høydepunktene er ”Hvordan skape et vellykket virtuelt samfunn?” (pågår nå) og ”Det virtuelle samfunnets fremtidige teknologi som begynner 5. april.

Blant deltagerne finner vi sentrale og visjonære mennesker innefor teknologiens verden. I det pågående seminaret deltar for eksempel Bo Peabody, grunnleggeren av Tripod, som er en del av Lycos.

Edel hensikt
Og hensikten er altså den aller edleste: Å skape ideer som gir ideelle organisasjoner mer effektive redskaper til å gjøre verden til et bedre sted å leve.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse