Virusvegg

Annonse


Virus stopper Microsoft

VirusveggViruset, som har fått navnet “Mellissa”, går til angrep via bedriftenes e-post. Der henter det frem de femti første e-post adressene til en bruker og sender en etter sigende meget utførlig liste over ponografiske Web-steder til disse mottakerne.

Forsinket
I følge amerikanske Infoworld Electric har viruset forsinket e-postoverføringene i mange bedrifter, og i enkelte tilfelle stanset e-post tjenesten helt opp. Fredag var Microsoft blant selskapene som var nødt til å stoppe all utgående e-post i hele selskapet.

Det er Microsofts Exchange-tjenere som kjører Microsoft Outlook som blir infiserte. Det skjer ved at e-brev sendes ut med en heading som sier “Viktig melding fra (avsenderens navn) vedlagt følger et vedlegg som heter “list.doc”.

Teksten sier: “Her er dokumentet du ba om….ikke vis det til noen andre ;-).”

Nekt makro!
Når mottakeren åpner dokumentet, spør Word 97 om han eller hun si nei til å bruke makroene, noe mottakeren absolutt bør gjøre. Hvis makroen får kjøre, vil e-brevet automatisk bli sendt til de første femti navnene på adresselisten.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse