E-handel (tegning)

Annonse


Menn redde for e-handel

E-handel (tegning)En undersøkelse utført av SIFO, finansiert av Forbrukerrådet i forbindelse med den internasjonale forbrukerdagen, har kartlagt Ola og Karis holdning til forbruk på Internett.

41 prosent av de spurte mente sikkerheten var for dårlig, mens 22 prosent uttrykte mistillit til produktet. 19 prosent stolte ikke på distribusjonen. Resten oppgav grunner som “ikke behov” og usikekrhet omkring hvordan e-handel fungerer.

Bekymret
Omtrent halvparten av alle menn oppga sikkerhet som et stor hinder for e-handel, mens kun en tredel av kvinnene understreket det samme.’

Kvinner uttrykte imidlertid større skepsis til distribusjonsformen.

Men til tross for menns bekymring for sikkerhet, var det fortsatt flest menn som hadde handlet, eller kunne tenke seg å handle via nett.

Paranoid ungdom
De yngre (alder 15 – 34 år), som er de flittigste brukerne av Internett, viser seg å være mer skeptiske til sikkerheten enn foreldregenerasjonen (35 – 54 år).

Prosentfordelingen er omtrent den samme som for kjønnskillet.

Studien omfattet 1.001 personer over 15 år. Det ble stilt spørsmål om hva som hva grunnen til at man ikke ønsker å kjøpe eller bestille varer på Internett.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse