Annonse


Schibsted lager IT-avis

I en melding heter det at Aftonbladet etter 5. april legger om sin bilagsstruktur med øket satsning på IT-bilag i A4 format.

Prisen øker
Det vil også bli store forandringer når det gjelder de andre bilagene til Aftonbladet. Prisen for avisen øker samtidig til 10 kroner.

Dersom opplaget forblir uforandret vil det gi en ekstragvinst på 40 millioner kroner.

Aftonbladet er Sverige og Skandinavias største dagsavis. Schibsted kjøpte seg inn i mai 1996. Svensk LO eier resten av aksjene.