Nokia Future 1

Annonse


Nytt håp for UMTS

Nokia Future 1

Striden mellom Qualcomm og resten av UMTS-miljøet har holdt på å ta knekken på fremdriften til neste generasjons mobiltelefonsystemer.

Nekter bruk
Grunnen er at Qualcomm eier rettighetene til den såkalte CDMA-teknologien, som blant annet Ericsson har videreutviklet til såkalt W-CDMA.

Qualcomm har ikke likt at andre har rørt ved deres patenter og har derfor insistert på at industrien skulle satse på Qualcomms egen CDMA 2000. Hvis ikke ville Qualcomm ganske enkelt nekte andre å bruke deres patenter, noe som ble betraktet som nesten uhørt i en bransje hvor utstrakt bruk av krysslisensiering er måten ting gjøres på.

Annonse
Kjøper infrastruktur
Imidlertid er altså Ericsson og Qualcomm nå kommet til enighet, kort tid før problemet skulle havne i retten i USA. Løsningen er at Ericsson kjøper Qualcomms divisjoner for CDMA-basert infrastruktur og overtar så vel personell som kundeforpliktelser.

Samtidig blir det undertegnet en avtale om gjensidig, royalty-pliktig krysslisensiering. Dermed kan Ericsson bli en viktig leverandør av utstyr til alle CDMA-løsninger, inkludert 3.generasjons-alternativene W-CDMA, CDMA 2000 og CdmaOne.

En felles standard
De to selskapene skal også gå sammen om å få ITU (International Telecommunications Union) og andre standardinstitusjoner til å enes om en felles løsning for 3. generasjons mobiltelefoni.

Dette tiltaket kommer bare en uke etter at stridighetene mellom nettopp Ericsson og Qualcomm (og dermed europeiske og amerikanske telemyndigheter) medførte at ITU ikke klarte å enes om en felles standard, men heller satset på alle 3.

Nå er det håp om at dette vedtaket kan omgjøres, siden både Qualcomm og Ericsson nå sier at ”rask utbygning av en felles CDMA-standard er i industriens interesse, samtidig som det gjør det mulig for operatørene å bygge ut løsninger basert på markedets behov.”

Kjernevirksomhet
For Qualcomm medfører avtalen at selskapet nå konsentrerer seg om sine kjerneområder, som omfatter telefoner for CDMA, Globalstar og Omnitracs, samtidig som selskapet også satser på digital kino, trådløse data og på sin e-postløsning Eudora.

Ericsson på sin side regner med at avtalen gir selskapet en sterkere posisjon på markedet for mobil infrastruktur, hvor hovedmotstanderne i dag er Nokia og Motorola.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse