Annonse


Svensk modell ønskes

Dette skriver dagens Næringsliv. Avisen skriver videre at fagforeningen i Telia hevder at dette er en god samarbeidsmodell og at den derfor bør innføres i hele konsernet.

Tyngst i Sverige
Lederen i fagforeningen i Telia, Ronny Käck, sier dessuten at de tyngste forretningsområdene bør ligge i Sverige. Dette vil gi det rette signalet til markedet, hevder han. Han går derfor i mot at avdelingene for IP-telefoni og mobiltelefoni legges til Oslo.

I Norge er fagforeningen i Telenor vant til å ta stilling til et forslag de får på bordet. Svensk praksis ble synlig da Käck, som er faglig representant i Telias styre, hentet sluttforslaget til integrasjon. Blant papirene fantes det også omfattende planer for hvor de forskjellige forretningsområdene skulle lokaliseres.

Krav om tilbakelevering
Telenor-ledelsen krevde at han skulle levere disse dokumentene tilbake, hevdet Käck. Fagforeningen i Sverige har protestert på dette. Blant papirene han fikk tilgang til var det også en rapport fra amerikanske Goldman & Sachs som vurderte styrkeforholdet mellom Telia/Telenor til 70/30.

Annonse


Denne vurderingen vil ikke føre til noen problemer. Det sier i det minste styringsgruppens informasjonssjef, Ulf Bäckman. Han avviser at nordmennene har kommet med urealistiske krav i denne fasen i forhandlingene. Bäckman sier også at forhandlingene om bytteforholdet er forhandlet frem og at det på det nåværende tidspunkt ikke foregår noen diskusjon om dette forholdet.

Sverige uansett
Om Käcks krav om at de viktigste forretningsområdene blir lagt til Sverige sier han:

– Selv om mobiltelefoniledelsen blir plassert i Norge, betyr det ikke at virksomheten blir lagt dit. Den fortsetter også i Sverige, sier han.