Annonse


Ny toppsjef i Ericsson

Tor Øivind Frydenberg er 49 år og sivilingeniør fra Norges Tekniske Høgskole med teleteknikk som studieretning, og begynner i stillingen den 1. april.

Kommer fra Radar
Frydenberg er i dag adm. direktør for Ericsson Radar AS i Halden, et selskap som utvikler og leverer mobile radaranlegg til forsvaret i Norge og Sverige samt det internasjonale marked.

Han har tidligere vært viseadministrerende direktør i Ericsson AS, som er Ericssons hovedselskap i Norge med en omsetning på ca 2,5 milliard kroner og 1.150 ansatte.

Annonse


Militær kommunikasjon
Tor Ø. Frydenberg var fra 1994 til 1996 adm. direktør i Kongsberg Ericsson Communications ANS, som utvikler og leverer militære kommunikasjonssystemer og som eies med 50 prosent hver av Ericsson og Kongsberg Gruppen.

Fra 1988 til 1992 var han adm. direktør for Telettra Norge AS i Halden.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse