Annonse


Telenor fjerner radiostøy

– Oppgåvene til Radiostøykontrollen i Telenor AS er slik at dei bør leggjast til eit forvaltningsorgan. Regjeringa går derfor inn for at Radiostøykontrollen skal overførast til Post- og teletilsynet, melder Samferdselsdepartementet.

Forslaget ble lagt fram i statsråd sist fredag.

Mye er endret
I begrunnelse blir det blant annet vist til den utviklinga som har skjedd med innføring av allmenn konkurranse i telesektoren, omdanning av Televerket til aksjeselskap, innføring av flere landsdekkende kanaler i kringkastingssektoren og framvekst av lokalradio og -fjernsyn.

– Plassering av Radiostøykontrollen i Post- og teletilsynet vil vere ei god løysing, særleg fordi det er eit nært fagleg slektskap mellom Radiostøykontrollen og dei oppgåvene som Post- og teletilsynet i dag utfører når det gjeld frekvenskontroll, går det fram av forslaget, heter det videre i pressemeldingen.