Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Datatilsynet får kjeft

TELEGRAM: Justisdepartementet stiller spørsmål ved saksbehandlingen da Datatilsynets styre nektet Telenor å publisere telefonkatalogen på Internett uten samtykke fra abonnentene.

Bare fire av syv styremedlemmer i Datatilsynet var til stede ved behandlingen av saken, melder Dagens Næringsliv.

– Jeg kan ikke huske at vi noen gang tidligere har hatt en avgjørelse hvor så få av styremedlemmene var til stede ved avstemningen, sier underdirektør Brita Mellin-Olsen i Justisdepartementet, som Datatilsynet er underlagt.

Vurderer rutiner
I februar opprettholdt styret i Datatilsynet vedtaket fra i fjor om ikke å la Telenor legge telefonkatalogen ut på Internett, med tre mot én stemme.

Departementet har nå bedt Datatilsynet vurdere saksbehandlingsrutinene i styret.

Kunne vært mindretall
I et brev til Datatilsynet påpeker Mellin-Olsen at flertallet på tre kunne utgjort et mindretall dersom styret hadde vært fulltallig med syv medlemmer.

Styreformann Regine Ramm Bjerke sier at det ikke finnes noen konkrete regler for når Datatilsynets styre er beslutningsdyktig.