Annonse


Datatilsynet får kjeft

Bare fire av syv styremedlemmer i Datatilsynet var til stede ved behandlingen av saken, melder Dagens Næringsliv.

– Jeg kan ikke huske at vi noen gang tidligere har hatt en avgjørelse hvor så få av styremedlemmene var til stede ved avstemningen, sier underdirektør Brita Mellin-Olsen i Justisdepartementet, som Datatilsynet er underlagt.

Vurderer rutiner
I februar opprettholdt styret i Datatilsynet vedtaket fra i fjor om ikke å la Telenor legge telefonkatalogen ut på Internett, med tre mot én stemme.

Departementet har nå bedt Datatilsynet vurdere saksbehandlingsrutinene i styret.

Annonse


Kunne vært mindretall
I et brev til Datatilsynet påpeker Mellin-Olsen at flertallet på tre kunne utgjort et mindretall dersom styret hadde vært fulltallig med syv medlemmer.

Styreformann Regine Ramm Bjerke sier at det ikke finnes noen konkrete regler for når Datatilsynets styre er beslutningsdyktig.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse