Annonse


Ark sier opp nærmere 80

Konsernsjef Jan Erik Standahl i ARK vil ikke kommentere påstanden om at nærmere 80 personer vil bli sagt opp.

– Når vi har hatt de samtalene med medarbeiderne vi skal ha, vil vi komme tilbake til saken, sier Standahl. Han mener en avklaring kan komme raskt.

Siden det er mer enn 10 som vil bli sagt opp er konsernet pålagt å føre forhandlinger.

Eneste med underskudd
Cinet ble et økonomisk problem for Ark. Men Standahl understreker at de andre divisjonene i Ark går med overskudd.

Annonse


Selv om Ark regner med å bruke 18 millioner ekstra i forbindelse med omstruktureringen regner selskapet allikevel med å gå med overskudd på årsbasis.

Store innstramminger
Fredag meldte Ark at fusjonen mellom enhetene Cinet, Skrivervik Data og NetCenter vil bli gjennomført raskere enn tidligere varslet. Årsaken er svakere etterspørsel etter tjenester og produkter fra oljeselskapene enn forventet, samt usikkerhet når det gjelder markedet for År 2000-løsninger.

Ark Norge har varslet innsparinger for nærmere 80 millioner kroner årlig. Samtidig regner en med 18 millioner i ekstrakostnader første kvartal.

Likt som i fjor
I en melding fra Ark heter det at tiltakene vil resultere i tap for første kvartal, og at en regner med at resultatet for året blir på linje med resultatet sist år.

Selskapet hadde 1.150 ansatte i 1997.