Nokia Future 2

Annonse


UMTS kommer i år 2000

Nokia Future 2

Bakgrunnen for det nye lovforslaget, var behandlingen av en Sense-søknad, som ble avslått i forrige måned. I forbindelse med utbygging av UMTS-systemet mener PT at det er på tide å slippe til slike aktører.

Lyd og bilde
UMTS (Universal Mobile Telephony System) er neste generasjons mobiltjenester. En UMTS-mobil vil kunne fungere som TV, PC og digitalt kamera i tillegg til å være telefon.

Systemet vil primært utvikles for urbane strøk, med optimal dekning. Utbygging av UMTS-infrastruktur er svært kostbar, og nasjonal dekning er derfor lite sannsynlig.

Annonse


Sense Løsning
I forbindelse med innføring av UMTS skal det gjøres lettere for virtuelle operatører å kjøpe nettkapasitet. Allerede i forrige uke la PT et nytt lovforslag frem for regjeringen.

I dag bestemmer netteiere hvilke andre operatører som skal benytte deres nett. PT mener dette bremser markedsutviklingen og konkurransen. EU-direktivene om åpne nett skal rasjonalisere prissettingen mellom operatørene.

Den foreslått konsesjonen om UMTS er nå ute til høring. Høringsfristen utløper den 1 april.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse