Datasikkerhet

Annonse


Menn redde for e-handel

Datasikkerhet

En undersøkelse av SIFO, finansiert av forbrukerrådet i forbindelse med den internasjonale forbrukerdagen, har kartlagt Ola og Karis holdning til forbruk på Internett.

Usikkert?
I studien som omfattet 1.001 personer over 15 år, ble det stilt spørsmål om hva grunnen var til at man ikke ønsker å kjøpe eller bestille produkter på Internett?

41 Prosent mente sikkerheten var for dårlig, mens 22 prosent uttrykte mistillit til produktet. 19 prosent stolte ikke på distribusjon og resten oppga grunner som ”ikke behov” og usikkerhet omkring hvordan e-handel fungerer.

Annonse


Bekymrede menn
Noe oppsiktsvekkende viste studien at menn var mer bekymret for sikkerheten enn kvinner. Dette til tross for at langt flere menn handler på nett

Omtrent halvparten av alle menn oppga sikkerhet som et stort hinder, mens kun en tredjedel av kvinner understreket dette. Kvinner uttrykte imidlertid større skepsis til distribusjonsformen.

Til tross for menns bekymring for sikkerhet, var det fortsatt flest menn som hadde handlet, eller kunne tenke seg å handle via nett.

Paranoid ungdom
De yngre (alder 15-34 år), som er de flittigste brukerne av Internett, viser seg å være mer skeptiske til sikkerheten enn foreldregenerasjonen (35-54).

Prosentfordelingen her er omtrent den samme som i kjønnsskillet ovenfor.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse