Annonse


Slik utføres GSM-testen

Det norske mobilmarkedet har endret seg siden Telecom Revy / ITavisen lagde den forrige utgaven av testen høsten 1997. Den gang var tale det viktigste for mobilbrukerne. Slik er det ikke lenger. Data– og tekstmeldinger er etter hvert vel så viktig. Samtidig er mobilbrukerne mer forskjellige nå enn tidligere.

Ved starten av 1999 er mobilpenetrasjonen på 47 prosent. Kjøperne vurdere mobiltelefonenes pris, vekst og størrelse ulikt – alt etter hva de skal bruke mobiltelefonen til. Dette ivaretar denne nye GSM-testen.

1 Brukerkategorier
Mobiltelefonbrukerne kan deles inn i tre kategorier:

START ERFAREN PROFF
Den “første” mobiltelefonen de fleste kjøper er tale og tekstmeldinger viktigste bruksområder.

Annonse


Pris er aller viktigst for startbrukerne. Men brukervennlighet og design er også viktig.

Den erfarne mobilbrukere er ferdig med de helt enkle mobiltelefonene. Nå ønsker hun “litt mer”, selv om tale og tekstmeldinger fortsatt er de viktigste bruksområder.

Pris er mindre viktig, størrelse og design er viktigere.

Dataløsninger, økt ringekapasitet (tobånd/dual band) er nesten viktigere enn tale for proffbrukerne. Adressebok, avtalekalender er annen viktig funksjonalitet de ønsker.

Pris er nesten uviktig. Vekt, størrelse, funksjonalitet og design betyr “alt”.

Produsenter/leverandører av testeksemplarer kan foreslå hvilken kategori de enkelte mobiltelefonmodeller hører hjemme i. Men Telecom Revy/ITavisen avgjør suverent hvilken kategori de enkelte mobiltelefonmodellene havner i. Dette for å sikre testens uavhengighet fra produsenter/leverandører.

2 Kriterier
Hver mobiltelefon testes på følgende 11 kriterier:

KRITERIER BESKRIVELSE POENGUTREGNING
Taletid Et snitt av oppgitt og målt taletid. Formel: (oppgitt + målt)/2

Hvis taletid er oppgitt å variere, brukes et snitt av maksimum og minimumsverdi, som igjen sammenlignes med målt tid. Formel: ((maks + min)/2 + målt)/2

Opptil 1 time = 1 poeng
fra 1 til 2 timer = 2 poeng
2-3 timer = 3 poeng
3-4 timer = 4 poeng
4-5 timer = 5 poeng
5 timer og mer = 6 poeng
Lyttetid (standby) Et snitt av oppgitt og målt lyttetid. Formel: (oppgitt + målt)/2

Hvis lyttetid er oppgitt å variere, brukes et snitt av maksimum og minimumsverdi, som igjen sammenlignes med målt tid. Formel: ((maks + min)/2 + målt)/2

Opptil 40 timer = 1 poeng
fra 40 til 60 timer = 2 poeng
60 – 80 timer = 3 poeng
80 – 110 timer = 4 poeng
110 – 150 timer = 5 poeng
150 timer og mer = 6 poeng
Vekt Et snitt av oppgitt og målt vekt med standardbatteri Over 180 gr = 1 poeng
179 – 150 gr = 2 poeng
149 – 120 gr = 3 poeng
119 – 100 gr = 4 poeng
99 – 80 gram = 5 poeng
Til 79 gram = 6 poeng
Volum (størrelse) Volum (produktet av høyde, bredde og lengde) med standardbatteri Under 80 ccm = 6 poeng
80 – 99 ccm = 5 poeng
100 – 129 ccm = 4 poeng
130 – 159 ccm = 3 poeng
160 – 199 ccm = 2 poeng
200 ccm og opp = 1 poeng
Radiokvalitet MOUs krav er – 102,0 dbm. Vår testlab tester på fem kanaler i to ulike tester. Hvis OK = 6 poeng
Feil på én kanal = 4 poeng
Feil på flere kanal = 2 poeng
Funksjonalitet (tekn. finesser) Vurderes ut fra:
Tobånd (dual band), data- og faksmuligheter, trådløs dataoverføring, SIM Toolkit, innebygd modem, datahastighet (HSCSD, GPRS), ringeprofiler, klokke/kalender, adressebok, kalkulator, vibrasjonsringing, spill o.l.
Poeng fra 1 til 6 (best)
Skjerm Jo flere linjer og jo finere oppløsning – dess bedre, men det viktige er uansett at tekst og grafikk er klart og lesbart (god kontrast o.l.), ikke for smått og uleselig. (Skjerm vurderes også opp mot brukervennlighet). Poeng fra 1 til 6(best)
Brukervennlighet Vuderer helhet mellom: Skjerm, tastatur, menyer, adressebok, tekstmeldinger. Jo flere nivåer, jo flere tastetrykk – jo færre poeng. Poeng fra 1 til 6 (best)
Design Pluss for utradisjonell eller egenartet utforming, farge, form og størrelse, tastatur og skjerm.

Minus for dårlig “finish” – og tilsvarende pluss for kvalitetsmateriale og kompakt montering, som vitner om kvalitet

Poeng fra 1 til 6 (best)
Ekstrautstyr Bærbart håndfrisett, bilmontering, batterialternativer, billader, bærevesker, belteklips, utskiftbare deksler o.l. Poeng fra 1 til 6(best)
Pris Den pris testen bruker er den som er oppgitt ved testtidspunkt – inklusive merverdiavgift, men eksklusive subsidier.

Det kan være pris oppgitt veiledende fra leverandør og/eller snittpris i utsalg hos minst tre større mobilkjeder. Kampanjepriser kan forekomme – og andre reduserte priser lavere enn de prisene testen opererer med.

T.o.m. 999 kr = 6 poeng
1.000 – 1.999 kr = 5 poeng
2.000 – 3.499 kr = 4 poeng
3.500 – 5.499 kr = 3 poeng
5.500 – 7.999 kr = 2 poeng
8.000 kr og opp = 1 poeng

3 Vekting
De enkelte kriterier vektlegges forskjellig mellom de tre kategoriene Start, Erfaren og Proff. Vektallene som bruker varierer fra 1 til 10, hvor 10 er viktigst.

  START ERFAREN PROFF VURDERING
Taletid
4
6
8
Viktigst for proffbrukerne
Lyttetid (standby)
8
8
8
Vurdert like viktig for alle grupper
Radiokvalitet
4
5
6
Telefoner er jevne i kvalitet, men radiofølsomhet betyr litt mer jo mer avansert bruker du er.
Vekt
5
7
10
Viktigst for proffbrukerne
Volum (størrelse)
6
8
10
Viktigst for proff, litt viktigere enn vekt for de to andre gruppene.
Funksjonalitet
5
7
10
Viktigst for proff, for startbrukerne er tale og tekstmeldinger viktigst.
Skjerm
9
9
9
En god skjerm er viktig uansett gruppe, selv om de ulike mobilbrukerne vil stille ulike krav.
Brukervennlighet
10
9
8
Viktigst for de som kan minst om mobiltelefoner. Etter hvert som du har brukt en mobil foretrekker du funksjonalitet fremfor brukervennlighet.
Design
8
9
10
Design er blitt stadig viktigere for mobilbrukere i Norge – også for førstegangskjøpere.
Ekstrautstyr
3
6
9
Nesten uviktig for startbrukerne. Tilsvarende er dette kriteriet nesten helt avgjørende for proffbrukerne.
Pris
10
6
4
Pris betyr “alt” når du kjøper din første mobil. Men for proffbrukere er prisen nesten uviktig.

4 Omtale
Hver mobiltelefon får i tillegg en redaksjonell vurdering av prestasjoner, kvalitet og brukervennlighet (om lag 500 tegn).

I tillegg trekkes frem opptil tre pluss-sider og opptil tre minussider ved hver telefon

5 Resultat / vinnere
Det settes opp en komplett resultatliste for hver kategori (Start, Erfarne og Proff).

5.1 Best i test
Det kåres en “Best i test”-telefon i hver av de tre kategoriene Start, Erfarne og Proff. Vinneren er den mobiltelefonen som for flest poeng i sin klasse.

5.2 Kåringer i klasser
For følgende kåringer listes de tre beste i hver klasse:

Klasser:
Billigst (pris)
Lettest (vekt)
Varer lengst (beste lyttetid/standby)
For taletrengte (beste taletid)

MERK: Testen omfatter GSM-telefoner, ikke NMT-telefoner. Såkalte kommunikatorer eller “smarte mobiltelefoner” inngår heller ikke i denne testen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse