Hagen, Carl I

Annonse


Hagen vil ha Sense

Hagen, Carl IPolitiske vinder har blåser nå for alvor i favør av Sense Communications. Dette kan gi selskapet det nødvendige løft for å komme i gang med virksomheten.

Konkurranse
I brevet som er signert av formann i Fremskrittspartiet stortingsgruppe Carl i Hagen heter det:

“Slik vi i Fremskrittspartiets stortingsgruppe ser det er det viktig å få til en mest mulig effektiv konkurranse i både det eksisterende fastnettet og de eksisterende mobilnettene i Norge og internasjonalt. Vi håper derfor at regjeringen snarest mulig vil slutte seg til avgjørelsen i denne saken i samsvar med tilrådingen eller avgjørelsen fra Post- og Teletilsynet.”

Pisk og gulrot
Hagen med sine flerfoldige år i den politiske arena, er ikke fremmed for å risle med sabelen.

“Vi forutsetter for øvrig at dersom det skulle komme på tale for regjeringen å unnlate å følge opp fagetatens syn på et så viktig og prinsipielt spørsmål, så vil saken bli lagt frem for Stortinget til behandling før en eventuell regjeringsavgjørelse iverksettes.”

Brevet fra Fremskrittspartiet kom samtidig med Høyres utvetydige støtte til Sense.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse