Annonse


Fjærvoll inn i tele-fusjon

Endringen skjer som følge av en større omrokkering i den norske regjeringen.

Fra i dag, mandag, klokke 14.00 overtar statsråd Odd Einar Dørum styret av Justis- og politidepartementet. Dermed overtar statsråd Dag Jostein Fjærvoll styret av Samferdselsdepartementet.

Statsråd Eldbjørg Løwer overtar styret av Samferdselsdepartementet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse