Foto: Jørgen berner Ross

Annonse


Sense reddet

Foto: Jørgen berner Ross

Styreformann Trygve Tamburstuen har jobbet natt og dag for å redde Sense fra skifteretten. Tegningsfristen var først satt til kl 16 i dag, men ble utsatt en time for å motta papirene fra investorer som ga muntlige tilsagn i 12. time.

Spal innfridde – til slutt
– Vi har nå klart å stable et økonomisk fundament på beina. Styret kan nå jobbe videre med den regulatoriske kampen og å finne en ny strategisk investor, sier Tamburstuen til ITavisen.

Sense kom i alvorlig knipe da den strategiske investoren, Spal, holdt tilbake pengene selskapet var lovet. Etter en flytur til Roma kom partene til en minnelig løsning.

Annonse
– Spal stilte opp med sin del av pakken på 25 millioner, da det ble klart at tilstrekkelige norske investorer kom på banen, sier Tamburstuen til ITavisen.

Ansatte reddet
De ansatte i Norge, Sverige, Danmark og Finland har utestående krav i form av ubetalt lønn i januar og februar. For at arbeidere skal kunne dekkes av lønnsgarantiordning, må selskapet være slått konkurs.

De ansatte truet derfor med konkursbegjæring og satte siste frist i dag.

– De store kreditorene har akseptert en betalingsutsettelse på tre måneder, men de ansatte og noen mindre kreditorer måtte løses ut umiddelbart, sier Tamburstuen til ITavisen.

Holder ut
Nå slipper Sense å bli knukket av sine egne og kan holde hode over vann i noen måneder til.

Målet med redningsoperasjonen er å holde ut til Samferdselsdepartementet får ferdigbehandlet tvistesaken om tilgang til Telenors nett.

Politisk betent
Sense saken har nå for alvor vekket politisk interesse. Både Høyre og Fremskrittspartiet har uttrykt støtte til selskapet. Begge mener det er helt urimelig at Sense må vente så lenge på en klagesak.

Til tross for en kjennelse fra Post- og teletilsynet om tilgang til Telenors nett har selskapet blitt trenert av anker og overstyring fra departementet.

– Vi får her illustrert rollekonflikten som Samferdselsdepartementet er i som regulatør av telemarkedet og som eier av Telenor, sier Oddvar Nilsen i Høyres stortingsgruppe.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse