Skilhagen, Arne

Annonse


Mobilkollaps for Ericsson

Skilhagen, Arne

Mens de perioden januar-oktober i fjor hadde en markedsandel på 31-34 prosent, hadde de i desember en markedsandel på 10 prosent og i januar på bare 4,2 prosent. Dette kan ikke kalles annet enn total kollaps på få måneder.

Ingen vinner
Nå skal vi ikke legge alt for stor vekt på tallene for en enkelt måned, men markedsutviklingen til Ericsson er entydig negativ også om vi ser det siste halvåret under ett.

Den store vinneren på mobilmarkedet de siste månedene er Nokia og Motorola. Det samme er Bosch og Panasonic.

Annonse


Optimist
– Det er ikke riktig å analysere markedsutviklingen på enkeltmåneder. 1998 som snitt ga oss 30 prosent markedsandel. Det er riktig at vi hadde en nedgang i markedsandeler de siste månedene av året og i januar. Men jeg er likevel optimist for første kvartal i år og for året 1999 som helhet, sier leder for Ericssons mobilvirksomhet i Norge, Arne Skillhagen, i en kommentar til ITavisen.

– Ericsson kommer til å lansere en rekke produkter utover året som vi er overbevist om at markedet vil ta vel i mot, fortsetter han.

Dual band tar av
I januar ble det levert 75.000 telefoner til distributørene. Av dette var halvparten GSM 900 og halvparten tobånds 900/1800. 110 telefoner var NMT 450 og utrolig nok kjøpte fem mennesker GSM 900.

De største leverandørenes markedsandeler var som følger: (Tallene i parentes henviser til henholdsvis GSM 900 og dual band).

PLASSERING MOBILLEVERANDØR ANDEL
1 Nokia 41% (61% – 22%)
2 Motorola 34% (0,1% – 68%)
3 Panasonic 15% (30% – 0%)
4 Ericsson 4,2% (6% – 2,4%)
5 Bosch 3,5% (0% – 7%)
  Andre 2,3%

Dramatisk endring
Vi nærmer oss slutten av 1. kvartal og vi har snakket med en rekke leverandører. Tallene har vi ikke fått fra Leverandørforeningen som samler dem inn hos medlemmene, men derimot hos andre meget pålitelige kilder.

Det som viser seg er at rangeringen for første kvartal også er dramatisk endret fra fjoråret.

Kvartalsvinnerene?
Bosch er etter alt å dømme på tredjeplass når første kvartal gjøres opp.

– Vi har levert 33.000 telefoner siden første januar og har 11.000 til i ordrer dersom fabrikken makter å levere. Vi er helt sikker på å komme på en tosifret markedsandel for første kvartal, sier markedssjef Edvin Fredriksen i Bosch.

Dette er pallen
Også Motorola er meget godt fornøyd og det er ingen grunn til å tro at Nokia har sviktet. Derfor er pallplasseringene relativt klare: 1. Nokia, 2. Motorola og 3. Bosch. Det eneste forbeholdet vi tar er at Motorola har gått forbi Nokia, men med leveringsproblemer nå i mars er det lite sannsynlig

Philips er langt nede og leverer nesten ingenting om dagen. Det samme gjelder Ascom og NEC. Siemens har produkter som kan tyde på at de kan ta markedsandeler igjen.

Trenger produkter
Ericsson hadde i fjor over 30 prosent markedsandel i året som helhet. Omlag 33 prosent i de tre første kvartalene, men deretter meget bratt synkende.

Det helt avgjørende for Ericsson i år er å komme raskt nok på markedet med sine nye produkter.