Telefon pil opp

Annonse


IT faller – telekom øker

Telefon pil opp

Ifølge Norsk Gallup vil bedriftenes investeringer i IT (datamaskiner og programvare) flate ut. Kurven for det som kalles Gallups IT-indikator peker ned for de 12 neste månedene.

Øker 12 prosent?
Men en rundspørring som ITavisen har foretatt blant de største aktørene i telebransjen viser at investeringene i infrastruktur, tele- og datanett, er på vei opp.

Til tross for flere usikkerhetsfaktorer er bransjen enige om at telemarkedet også vil vokse i 1999. Enkelte aktører er til og med så modige at de tallfester veksten i Norge.

Annonse
– Jeg kan ikke se de store endringene i markedet fra i fjor til i år. Vi tror at markedet vil vokse med rundt 10 til 12 prosent, sier adm. direktør Finn Erik Hermansen i Nokia Telecommunications AS.

Tro på Internett
Hermansen begrunner veksten i økt behov for kapasitet innen både tradisjonell telefoni og mobiltelefoni.

– I tillegg kommer økt bruk av Internett, som vil “booste” nettbruken, både i fastnett og etter hvert i mobile nett, sier Nokias mann i Norge.

Behersket vekst
Andre teleaktører er noe mer forsiktig med å tallfeste veksten, selv om de støtter Nokias markedsvurderinger.

– Selv med en viss usikkerhet, vil telekom-markedet ha en fortsatt vekst i 1999, sier markedskoordinator Dag Haug i Alcatel Telecom Norge.

– Vi forventer vekst innen telekom, både på verdensbasis og i Norge. Dette begrunnes i behov for økt båndbredde i både aksessnett og transportnett, samt utviklingen inne multimedia, Internett og ikke minst mobiltelefoni, sier informasjonsdirektør Arne Nesheim i Siemens.

Lavere enn tidlig
Ciscos sjef i Norge, Bjørn Christensen, bekrefter også vekst i nettmarkedet:

– Veksten er lavere enn hva vi har sett tidligere, sier Christensen.

Usikre momenter
Men det er noen usikre momenter som kan påvirke veksten i telekombransjen. Dag Haug i Alcatel Telecom påpeker tre hovedmomenter som bringer usikkerhet inn i markedet:

Telenor/Telia-fusjonen kan redusere investeringene i infrastruktur i Norge. Regulatoriske vedtak, som Sense-saken, kan påvirke investeringslysten. Til slutt vil landets økonomiske tilstand, som er sterkt knyttet til oljepris og rentenivå, kunne påvirke telekom-investeringene.

– Sammen med Russland er det norske markedet litt enestående. Tilsvarende usikkerhet finner vi ikke i andre land i Europa, sier Christensen i Cisco.

– De nye teleaktørene vil trolig investere i samme takt og trend som tidligere, mener Alcatels markedskoordinator Dag Haug.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse