Foto: Jørgen berner Ross

Annonse


Skjebnetime for Sense

Foto: Jørgen berner Ross

Til tross for tom kasse og negativ innstilling fra Teleforvaltningsrådet om tilgang til Telenors nett er Trygve Tamburstuen positiv foran dagens ekstraordinære generalforsamling.

Dominoeffekt
Etter at Samferdselsdepartementet ga Telenor medhold i oppsettende virkning, har mye gått imot Sense. Den strategiske hovedinvestoren Spal Group holdt tilbake midler, samtidig som hovedleverandøren av hussentraler, Nortel, stoppet leveranser og krevet større egenkapital for å fortsette.

Pengetørken resulterte i at de ansatte måtte settes på porten, og all markedsaktivitet ble lagt brakk. På toppen av det hele truet de ansatte med å slå selskapet konkurs for å dekke manglende lønnsutbetaling for januar og februar.

Annonse


Midlertidig redningspakke
Trygve Tamburstuen er en erfaren slugger. Både som styreformann i NetCom og NetNet har han kjempet seg gjennom tøffe tak før. Tamburstuen tok derfor resolutt flyet til Italia for å presse Spal til å oppfylle sine forpliktelser. Etter turen innkalte han til ekstraordinær generalforsamling.

– Turen var ikke forgjeves. Vi nærmer oss en løsning, sa han da til ITavisen.

Leverandører avgjør
Selv om investorene legger 25 millioner i ny kapital på bordet i morgen er videre drift også avhengig av at leverandører gir tre måneders betalingsutsettelse, og at konvertible lån gjøres om til aksjer.

– Jeg er positiv og tror på en løsning i dag, sier han til ITavisen før møtet.

ITavisen vil rapportere om resultatet fra generalforsamlingen så snart det foreligger.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse