Annonse


Ny svenske til Tele2

30 år gamle Henrik Ringmar kommer fra NetCom AB hvor han har vært Vice President med ansvar for forretningsutvikling, blant annet Internett-telefoni. I løpet av neste uke flytter han til Norge – og han hevder at han ikke er tilsatt på åremål.

Nordisk ansvar
Hans forgjenger, Kenneth Gustafsson, var egentlig tilsatt som administrerende direktør i Norge for halvannet år, og etter to år som ukependler til Malmø har han nå fått nok.

Nå blir han i stedet dagpendler til Stockholm og de andre nordiske hovedstedene hvor NetCom AB er aktiv og hvor Gustafsson nå skal arbeide med koordinering på nordisk plan.

Vekst
Henrik Ringmar sier selv at hans mål i første omgang er å bringe regnskapene i Tele2 AS i balanse, mens Gustafsson på sin side er godt fornøyd med kundeveksten som har skjedd i hans periode i selskapet.

Tele2 hadde 131.000 telefonikunder 1. januar 1999, en økning på 75 prosent siden 30. juni. Ved inngangen av 1998 hadde Tele2 6.000 aktive internettkunder, noe som hadde økt til 63.000 ved utgangen av 1998.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse