Hopp til navigasjon Hopp til innhold

IT-sinker i norsk skole

OSLO: Kontor og Datateknisk Landsforening (KDL) angriper nå den norske stats satsing i skolen. Generalsekretær Per Morten Hoff (bildet) i KDL hevder at norske elever er datasinker.

Hoff, PerMorten

– Norge ligger nå svært dårlig an i europeisk målestokk når det gjelder antall PC-er per elev. Land som Sverige, Danmark, Finland, Island, Storbritannia, Nederland, Slovakia og Ungarn ligger nå foran Norge, hevder generalsekretær Per Morten Hoff.

For lite penger
KDL kritiserer politikerne for ikke å bruke nok penger på data i skolen, samtidig som de hevder at Stortinget «subsidierer» IT-satsingen på Fornebu.

– Mens politikerne diskuterer om milliarder til et IT-senter på Fornebu bruker KUF 30 millioner i tiltak rettet mot IT i skolen. At norske skoleelever ikke får tilgang til IT-verktøy medfører at vi i stigende grad er i ferd med å få A- og B-skoler her i landet. Den enkelte kommunes økonomi og prioritering er med på å bestemme elevenes kunnskapsnivå, heter det i pressemelding fra KDL.