Telefon (tegning)

Annonse


Her er numrene du kan leie

Telefon (tegning)

Det ser ut til at du må være tidlig ute om du ønsker å leie et femsifret telefonnummer. Post- og teletilsynet har nemlig fått første forespørsel allerede.

Dyrt og billig
Prisen på telefonnumrene som Post- og teletilsynet nå tilbyr varierer fra 25.000 kroner til 100.000 kroner – for de kommersielle numrene.

Organisasjoner som ønsker å benytte femsifret til formål av samfunnsnyttig karakter behøver ikke betale mer enn 1.000 kroner.

Annonse


Tabellen nedenfor viser hvilke numre du kan velge mellom og hva de ulike kombinasjonene koster:

KATEGORI PRIS EKSEMPLER
Kategori A Kr. 100.000 pr. år 03000, 07777
Kategori B Kr. 80.000 pr. år 02002, 04440, 05050, 08800
Kategori C Kr. 70.000 pr. år 03131, 04477, 06555, 09500
Kategori D Kr. 50.000 pr. år 04560, 05445, 07576
Kategori E Kr. 25.000 pr. år 02583, 04851, 09570

Redd for mange søkere
Prisen på de ulike tallkombinasjonene er satt på bakgrunn av en markedsundersøkelse.

– Markedsundersøkelsen ga oss svar på hvor mye folk var villig til å betale for de ulike numrene. Prisen er relativt høy fordi vi ikke skulle få for mange søkere, sier sjefsingeniør Arne Litleré i Post- og teletilsynet.

Loddtrekning
Og skulle det være to som søker om samme nummer vil tildelingen bli gjort ved loddtrekning.

– Vi har allerede hatt en forespørsel. En dame ringte og spurte hvor mye vi skulle ha for et eksakt telefonnummer. Hun ble veldig glad da hun fikk vite at nummeret hun ønsker koster 25.000 kroner.

Overskudd til staten
Dersom utleie av telefonnumre skulle vise seg å bli en suksess som går med overskudd går pengene rett til statsbudsjettet.

– Vi forventer et overskudd, men vi er veldig spente på etterspørselen, sier Arne Litleré i Post- og teletilsynet.