jenter&data

Annonse


Skuffende IT-tall 8. mars

jenter&data

Undersøkelsen ble gjennomført blant omtrent 1.600 ungdom fra 16 til 24 år i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Skuffende tall
Blant guttene bruker hele 46,4 prosent PC-en mer enn en-to timer daglig. Bare 27,5 prosent av jentene bruker datamaskin like mye.

Til sammenligning bruker hele 53,2 prosent av de finske jentene, 40,2 prosent av de danske og 31,6 prosent av de svenske PC mer enn en-to timer daglig.

Annonse


– Undersøkelsen bekrefter dessverre at vi har et markert skille mellom gutter og jenter i Norge – samtidig som våre nordiske naboland i stadig mindre grad opplever et slike skille, sier informasjonsdirektør Cecilie Ditlev-Simonsen i IBM Nordic i en pressemelding fra IBM.

Positivt i Norden
På nordisk basis eksisterer det i dag imidlertid i relativt liten grad noe skille mellom gutters og jenters bruk av PC og Internett, viser undersøkelsen.

I alt 45,7 prosent av guttene bruker PC i gjennomsnitt mer enn en en-to timer pr. dag. Det tilsvarende tallet for gjennomsnittet av jentene i de fire landene er 38,9 prosent.