deskill.

Annonse


Svenskene slår nett-Norge

deskill.46,9 prosent av den svenske befolkningen mellom 12 og 79 år har tilgang til Internett. Og økningen i bruken av nettet var stor i februar, i motsetning til i Norge.

Over tre millioner
I februar tok 234.000 nye svensker i bruk Internett, i følge Sifo Interactive Media. Det samlede antallet svensker med tilgang til nettet er dermed kommet opp i 3.326.000 mennesker. Det er mer enn dobbelt så mange som i Norge, men så har da landet også nesten dobbelt så stor befolkning.

Her i landet falt imidlertid antallet mennesker med oppkobling mot nettet med tre prosent fra januar til februar, altså en helt motsatt tendens av det vi ser i Sverige. Dette viser tall som Norsk Gallup offentliggjorde tidligere denne uka.

Kvinner og menn
54 prosent av alle mannlige svensker brukte nettet i løpet av februar måned, mot 40 prosent av de norske mennene. De tilsvarende tallene for kvinner lå på 40 prosent i Sverige og 25 prosent i Norge.

Blant nettsurferne i Sverige er 42,5 prosent kvinner.

Daglig bruk
Daglig bruk av Internett er også langt høyere enn i Norge. 55 prosent av alle svensker med internettilgang surfer daglig på nettet, mot bare 19 prosent av nordmennene som har oppkobling.

Det er de eldste aldersgruppene som står for det meste av økningen i internettbruken i Sverige om vi skal tro Sifo.

Antallet mannlige brukere mellom 35 og 49 og kvinnelige brukere mellom 50 og 79 klatret oppover på statistikkene. Samlet sett er 28.2 prosent av de svenske webbrukerne i den førstnevnte aldersgruppen, 19 prosent i den sistnevnte.

Handlegale?
Interessant er det også å merke seg at 40 prosent av de svenskene som surfet på nettet også la inn et besøk på en shoppingside. Bokhandelen Amazon og plateforretningen Boxman var blant de websidene som hadde flest svenske besøk.