Deskill

Annonse


Flink med virtuell læring

DeskillBlant annet vil en student i lokalmiljø kunne jobbe globalt både med studenter plassert på forskjellige steder på kloden og med en lærer som oppholder seg og driver sin undervisning fra et helt annet sted enn der studenten oppholder seg.

Global kompetanse
Global kompetanse vil også kunne utnyttes lokalt uten at lærekreftene må transporteres fra land til land.

Dette sier professor Richard Wahlberg som er rektor for Grafisk Institutet och Institutet för Högre Kommunikations och reklamutbildning som er knyttet til Stockholms Universitet.Interaktivt
– Nøkkelordet i denne sammenheng er interaktivitet, sier han, og legger til at pedagogikken må videreutvikles slik at undervisningsinstitusjonene i langt høyere grad kan utnytte de undervisningsmulighetene informasjons- og kommunikasjonsteknologien gir.

Wahlberg forteller at han allerede har gjennomført slike kurs på universitetsnivå med et universitet i Sveits, den gang med hjelp av utstyr for videokonferanser. 12 studenter i Stockholm og 12 i Sveits deltok på samme kurs og forelesninger og utviklet et prosjekt via kursets hjemmeside.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse