Annonse


Vellykket for Børsen

I en pressemelding fra Oslo Børs slås det fast at det ikke har vært tekniske problemer an betydning siden det elektroniske handlesystemet ble innført 5. februar i år.

Omsetning
Meglerne bruker de mulighetene som det nye systemet gir dem og hele 89 prosent av handlene er blitt koblet automatisk siden systemet kom på plass. Målt i kroner utgjør denne handelen 60 prosent.

Børsdirektør Kjell Frønsdal sier at det har vært et mål å få samlet mest mulig av handelen i en sentral ordrebok fordi dette avstedkommer en mer likvid markedsplass med lavere forskjell mellom beste kjøper- og selgerkurs. Differansen her er den viktigste indirekte kostnaden ved aksjehandel.

Han hevder også at de direkte kostnadene ved aksjehandel vil reduseres på grunn av det nye handlesystemet siden Børsen nå har muligheter for direkte ordrekobling og fordi en investor kan sende en ordre direkte inn i handlesystemet gjennom en meglers datasystem.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse