2000-klokke.gif

Annonse


2000-sykt helsevesen

2000-klokke.gif– Vi er ikke fornøyd, sa både helseminister Dagfinn Høybråten og sosialministeren Magnhild Meltveit Kleppa i forbindelse med offentliggjøringen av departementets statusrapport om helse- og sosialsektoren foran årtusenskiftet.

Rapporten som er utarbeidet for Statens Helsetilsyn av Norsk Gallup, ble presentert mandag ettermiddag.

Mangler beredskap
Rapporten viser blant annet at seks av ti sykehus ikke har beredskapsplaner for teknisk utstyr. I tillegg mangler halvparten av sykehusene beredskapsplaner for strømbrudd.

Rapporten viser også at bare sju prosent av kommunale legevakter har beredskapsplaner for telekommunikasjon.

Går tungt ut
– Noe må gjøres, sa Dagfinn Høybråten.

Statsrådene går nå tungt ut og forventer et sterkere engasjement fra toppledernivå i kommuner og fylkeskommuner i forhold til år 2000-problematikken.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse