Mey, Inger E.

Annonse


TONO tror MP3 vil dø

Mey, Inger E.

Opphavsretten er den retten som sikrer at det finnes kunstnerisk materiale å tilby, selv i en verden dominert av et anarkistisk og lovløst Internett.

Uferdig produkt
Hvis ikke kunstnere og artister får et visst vederlag for det arbeidet de gjør, vil forutsetningene for å omsette åndsverk falle bort. TONO, Norsk selskap for forvaltning av fremføringsrettigheter for musikkverk, tror derfor ikke at MP3 utgjør noen varig trussel mot opphavsretten.

– MP3 er ikke noe annet enn et uferdig produkt på veien til en mer helhetlig form, sier juridisk rådgiver Inger Elise Mey i TONO.

Annonse


Hodepine
Det er derfor ikke opphavsretten som vil få problemer med å overleve, mener hun. Snarere er det plateselskapene som vil få det tøft. Mye musikk i fremtiden vil sannsynligvis oppbevares på Internett og ikke hjemme hos folk. Ved hjelp av raske telefonlinjer og godt datautstyr vil man hente hjem musikk etter behov og spille den av på direkten.

– Etter hvert som lagringsmediet blir overflødig, vil man rett og slett kunne spille musikk direkte over Internett. Dermed er det heller ikke noe vanskelig å tenke seg løsninger for hvordan opphavsretten skal beskyttes. Lytterne eller brukerne betaler ganske enkelt en avgift for de musikkverkene de spiller, hver gang de spiller dem.

Liquid Audio
Liquid Audio er et eksempel på at dette allerede er blitt virkelighet. Liquid Audio har inngått avtaler med TONO-selskaper i USA, Italia og Storbritannia hvor de garanterer for opphavsretten i sin bruk av musikkmateriale.

– Lydkvaliteten her er ikke like god som MP3, men det er bare et spørsmål om tid, mener Inger Elise Mey.

MP7 kommer i 2001
Mey understreker videre det ”uferdige” ved MP3-filene, og at det gjøres et stort arbeid for å skape et nytt standardprodukt i MPEG-familien som ivaretar opphavsretten.

En ny utgave av formatet, MP7, kommer i 2001, hevder Mey og opplyser at TONO-selskapene sitter i standardiseringsgruppen som jobber med denne versjonen.

Teknologiske løsninger
– Dessuten har vi erfaring for at løsningen på teknologiske problemer ofte er å finne i teknologien selv, sier Mey.

– Man skal ikke se bort i fra at man med tiden kan skape for eksempel MP7-filer med ”innebygget” beskyttelse av opphavsretten og at disse kan ”smitte” MP3-filer med den samme beskyttelsen og oppgradere disse til MP7-filer. I så fall vil det ikke være mulig å legge ut ulovlig musikkfiler – eller andre former for informasjon som beskyttes av åndsverksloven og opphavsretten – på Internett, sier Mey videre.

TONO er for teknologien
Mey understreker derfor at TONO ikke er i mot teknologien, organisasjonen ønsker snarere å jobbe med den teknologiske utviklingen.

– Vi har de samme rettighetene uansett medium, slår hun fast.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse